Analýza fenoménu ropného zlomu prostřednictvím různých metod

Hlavním hostem semináře otevřený prostor „Růst či nerůst“ byl ekologický ekonom Christian Kerschner, výzkumník z  Universidad Autonoma de Barcelona, který se zabývá ropným zlomem, ekonomikou ustáleného stavu (steady state economics), konceptem udržitelného nerůstu (degrowth) a přístupy k technologiím. Christian Kerschner nedávno obhájil svoji disertační práci nazvanou A Multimethod Analysis of the Phenomenon of Peak-Oil, kterou si zde můžete stáhnout (4,6 MB, 450 stran).multimethod_analysis_peak_oil

Reklamy

Semináře zelených ekonomických alternativ

Dovolujeme si Vás pozvat na dva semináře s názvem „Indikátory trvalé udržitelnosti a cesty k ekonomice ustáleného stavu“ a „Otevřený prostor 2013 – Růst či nerůst?“, jež na konci ledna pořádá na Sluňákově u Olomouce o.s. Trast pro ekonomiku a společnost. Oba semináře, jež na sebe volně navazují, jsou určeny všem zájemcům a zájemkyním, kteří by rádi společně diskutovali nad problematikou ekonomického růstu a jeho alternativ – a to nejen z hlediska ekonomického, ale také v souvislostech sociálních a environmentálních.

1. Jednodenní diskusní seminář se Saamahem Abdallahem, pracovníkem britského think tanku New Economics Foundation (NEF), na téma:

 Indikátory trvalé udržitelnosti a cesty k ekonomice ustáleného stavu

KDY: Seminář proběhne ve středu 30. ledna 2013 (tlumočení zajištěno)

KDE: Sluňákov – Centrum ekologických aktivit města Olomouc, Horka nad Moravou

Saamah Abdallah pracuje v NEF od roku 2006 a zabývá se otázkami spjatými s ekonomickým růstem a jeho udržitelnými alternativami a indikátory trvalé udržitelnosti a společenského pokroku. Spolupodílel se na vzniku publikace NEF „The Great Transition“, která navrhuje konkrétní kroky k přechodu na nerůstovou ekonomiku.

2. Seminář ve formátu otevřený prostor (open space):

 Otevřený prostor 2013 – Růst či nerůst?

Tématem budou alternativy ekonomického růstu a hostem ekologický ekonom Christian Kerschner, výzkumník z  Universidad Autonoma de Barcelona, kde se zabývá ropným zlomem, ekonomikou ustáleného stavu (steady state economics) a konceptem udržitelného nerůstu (degrowth) a přístupy k technologiím.

Co je „udržitelný nerůst“ či ekonomika ustáleného stavu a kdo, kdy a jak o něj usiluje? Je či není růst nutný pro prosperitu a je či není jeho jedinou alternativou krach ekonomiky? Jaké jsou hlavní důvody, proč se udržitelným nerůstem ve vší vážnosti zabývat? Existují funkční makroekonomické modely udržitelného nerůstu či případy fungujících nerůstových ekonomik? Jak se nerůstové paradigma vyrovnává s problémem zaměstnanosti?

KDY: 30. ledna (večer) – 3. února (ráno) 2013 (tlumočení zajištěno)

KDE: Sluňákov – Centrum ekologických aktivit města Olomouc

Oba semináře jsou placené a s omezeným počtem účastníků, cena zahrnuje náklady na ubytování, stravné, pronájem prostor a částečně lektorné.

Seminář „Indikátory trvalé udržitelnosti a cesty k ekonomice ustáleného stavu“ organizuje Trast pro ekonomiku a společnost (TES, Brno) ve spolupráci s Katedrou environmentálních studií FSS MU a Centrem pro otázky životního prostředí Karlovy univerzity. Seminář „Otevřený prostor: Růst či nerůst?“ organizuje TES ve spolupráci s Ekumenickou akademií Praha, Katedrou environmentálních studií FSS MU a Centrem pro otázky životního prostředí Karlovy univerzity. Seminář podpořily Ostrovní-Elektrárny.cz. Organizaci semináře garantují Naďa Johanisová a Stanislav Kutáček.

Podrobný program a přihlášky na stránkách Trastu pro ekonomiku a společnost: www.thinktank.cz, případně u Nikoly Fouskové, u níž je možné se zároveň registrovat: openspace@thinktank.cz, tel: 603 863 351.

Ekonomický růst a jeho environmentální a sociální souvislosti

Naďa Johanisová, Eva Fraňková, č. Geografické rozhledy

Zatímco ekonomové, politici a novináři mnohdy chápou ekonomický růst jako jednoznačně pozitivní, sílí zároveň proud, který jej zpochybňuje jako žádoucí cíl směřování společnosti. Z růstového směřování však není snadné bez problémů vystoupit. Získávání zdrojů pro další výrobu a spotřebu má přitom stále znepokojivější dopady v environmentální i sociální oblasti. Cílem článku je shrnout hlavní přínosy a problémy ekonomického růstu a poskytnout tak podklady pro kritickou diskusi o ekonomickém růstu ve výuce.

Co je ekonomický růst? Ačkoliv se jedná o jedno z nejskloňovanějších slov dneška, řada lidí neví, co pojem ekonomický růst znamená. Běžně bývá ekonomický růst definován jako meziroční nárůst velikosti ukazatele hrubý domácí produkt (HDP), který měří finální (tj. bez meziproduktů) celkovou finanční hodnotu vyprodukovaných statků a služeb v té které národní ekonomice. HDP tedy měří peněžní hodnotu statků a služeb vytvořených za dané údobí na daném území (v rámci formální ekonomiky). Třebaže jde o exaktní ekonomický pojem, resp. indikátor, má koncept ekonomického růstu zároveň řadu historických a hodnotových souvislostí. Od 18. století, kdy se poprvé výrazněji objevuje víra v pokrok, je totiž součástí této vize světlých zítřků nárůst materiálního blahobytu, zprostředkovaný vědou, technikou a později průmyslovou výrobou (Bronck 1998). Ačkoliv klasičtí ekonomové, jako byli Adam Smith či David Ricardo, se domnívali, že ekonomický růst jednou skončí, dnešní ekonomie si otázku konce růstu explicitně neklade, implicitně tak předpokládá, že růst bude pokračovat donekonečna.

Článek v plném znění v příloze .pdf (velikost 1,9 MB).

English Abstract: Economic Growth and its Environmental and Social Implications. This article summarizes current arguments for and against continued economic growth, emphasizing the current “enhanced effectiveness”, and “substitution of resources” discussion and ends with a brief introduction of the degrowth movement.

Citace: Johanisová, Naďa; Fraňková, Eva. Ekonomický růst a jeho environmentální a sociální souvislosti. In Geografické rozhledy, ročník 22 (2012/2013), č. 1/12-13, str. 6-8. www.geography.cz

Patnáct slonů v místnosti

Nate Hagens, bývalý víceprezident investiční sekce banky Lehman Brothers a pozdější hlavní editor serveru TheOilDrum.com, svojí přednáškou uzavřel nedávno proběhlou třídenní vídeňskou konferenci Asociace pro studium vrcholu těžby ropy a zemního plynu 2012. Nate Hagens v přednášce podává vysvětlení toho, proč jsou veškeré tzv. ekonomické zákony pomýlené, proč je současná středněproudá ekonomie postavená na hlavu a proč se takto mýlí i většina politiků a manažerů velkých firem, kterým radí právě ekonomové odchovaní touto „vědou“. Čeká na vás 15 slonů v místnosti. Pohodlně se obrňte. (Pouze anglicky, v češtině je k mání tato trojice článků: 1, 2, 3.)