Analýza fenoménu ropného zlomu prostřednictvím různých metod

Hlavním hostem semináře otevřený prostor „Růst či nerůst“ byl ekologický ekonom Christian Kerschner, výzkumník z  Universidad Autonoma de Barcelona, který se zabývá ropným zlomem, ekonomikou ustáleného stavu (steady state economics), konceptem udržitelného nerůstu (degrowth) a přístupy k technologiím. Christian Kerschner nedávno obhájil svoji disertační práci nazvanou A Multimethod Analysis of the Phenomenon of Peak-Oil, kterou si zde můžete stáhnout (4,6 MB, 450 stran).multimethod_analysis_peak_oil

Reklamy

Semináře zelených ekonomických alternativ

Dovolujeme si Vás pozvat na dva semináře s názvem „Indikátory trvalé udržitelnosti a cesty k ekonomice ustáleného stavu“ a „Otevřený prostor 2013 – Růst či nerůst?“, jež na konci ledna pořádá na Sluňákově u Olomouce o.s. Trast pro ekonomiku a společnost. Oba semináře, jež na sebe volně navazují, jsou určeny všem zájemcům a zájemkyním, kteří by rádi společně diskutovali nad problematikou ekonomického růstu a jeho alternativ – a to nejen z hlediska ekonomického, ale také v souvislostech sociálních a environmentálních.

1. Jednodenní diskusní seminář se Saamahem Abdallahem, pracovníkem britského think tanku New Economics Foundation (NEF), na téma:

 Indikátory trvalé udržitelnosti a cesty k ekonomice ustáleného stavu

KDY: Seminář proběhne ve středu 30. ledna 2013 (tlumočení zajištěno)

KDE: Sluňákov – Centrum ekologických aktivit města Olomouc, Horka nad Moravou

Saamah Abdallah pracuje v NEF od roku 2006 a zabývá se otázkami spjatými s ekonomickým růstem a jeho udržitelnými alternativami a indikátory trvalé udržitelnosti a společenského pokroku. Spolupodílel se na vzniku publikace NEF „The Great Transition“, která navrhuje konkrétní kroky k přechodu na nerůstovou ekonomiku.

2. Seminář ve formátu otevřený prostor (open space):

 Otevřený prostor 2013 – Růst či nerůst?

Tématem budou alternativy ekonomického růstu a hostem ekologický ekonom Christian Kerschner, výzkumník z  Universidad Autonoma de Barcelona, kde se zabývá ropným zlomem, ekonomikou ustáleného stavu (steady state economics) a konceptem udržitelného nerůstu (degrowth) a přístupy k technologiím.

Co je „udržitelný nerůst“ či ekonomika ustáleného stavu a kdo, kdy a jak o něj usiluje? Je či není růst nutný pro prosperitu a je či není jeho jedinou alternativou krach ekonomiky? Jaké jsou hlavní důvody, proč se udržitelným nerůstem ve vší vážnosti zabývat? Existují funkční makroekonomické modely udržitelného nerůstu či případy fungujících nerůstových ekonomik? Jak se nerůstové paradigma vyrovnává s problémem zaměstnanosti?

KDY: 30. ledna (večer) – 3. února (ráno) 2013 (tlumočení zajištěno)

KDE: Sluňákov – Centrum ekologických aktivit města Olomouc

Oba semináře jsou placené a s omezeným počtem účastníků, cena zahrnuje náklady na ubytování, stravné, pronájem prostor a částečně lektorné.

Seminář „Indikátory trvalé udržitelnosti a cesty k ekonomice ustáleného stavu“ organizuje Trast pro ekonomiku a společnost (TES, Brno) ve spolupráci s Katedrou environmentálních studií FSS MU a Centrem pro otázky životního prostředí Karlovy univerzity. Seminář „Otevřený prostor: Růst či nerůst?“ organizuje TES ve spolupráci s Ekumenickou akademií Praha, Katedrou environmentálních studií FSS MU a Centrem pro otázky životního prostředí Karlovy univerzity. Seminář podpořily Ostrovní-Elektrárny.cz. Organizaci semináře garantují Naďa Johanisová a Stanislav Kutáček.

Podrobný program a přihlášky na stránkách Trastu pro ekonomiku a společnost: www.thinktank.cz, případně u Nikoly Fouskové, u níž je možné se zároveň registrovat: openspace@thinktank.cz, tel: 603 863 351.

Otevřený prostor 2013: Růst či nerůst?

Zveme vás na seminář o souvislostech ekonomického růstu. Co je vlastně ekonomický růst?  Je či není růst nutný pro prosperitu a je jeho alternativou krach ekonomiky?  Co je „udržitelný nerůst“ a kdo, kde a jak o něj usiluje? Jak jej realizovat v praxi?  Jak růst či nerůst souvisí se zaměstnaností, s energetikou, s rozvojem třetího světa, s lokalizací ekonomiky, se sociálním podnikáním a družstevnictvím? Všichni účastníci budou zároveň i lektory (metoda diskuse open space čili otevřený prostor), cílem je hledání nových přístupů a pohledů v časech ekologické a hospodářské krize. Seminář je určen pro akademiky, praktiky, studenty, členy nevládních organizací, státní správy a samospráv, podnikatele, novináře a všechny, kdo se o tuto problematiku zajímají. Uvítáme, když budete prezentovat realizované či zamýšlené projekty (své nebo i ty, o kterých víte). Sborníky z minulých ročníků, kde je podrobně popsána forma semináře a zaznamenány příspěvky účastníků, jsou dostupné zde.

Hostem semináře bude Christian Kerschner, ekologický ekonom  z Universidad Autonoma de Barcelona. Mezi jeho témata patří ropný zlom, ekonomika ustáleného stavu a koncept nerůstu,  otázka ekonomického měřítka a přístupy k technologiím. Tlumočení zajištěno.

Přihláška ke stažení [PDF, DOC], případně na požádání pošleme elektronickou či tištěnou verzi. Součástí přihlášky je stručný motivační dopis: odpověď na otázky  co od semináře očekáváte a jaké téma/otázku/ projekt byste rádi na semináři prezentovali či diskutovali. Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu openspace@thinktank.cz.

Přihlášky přijímáme do pondělí 14. ledna 2013, během následujícího týdne (do 20. ledna) vás vyrozumíme,  zda jsme vás na seminář vybrali (počet účastníků je omezen na 25) a požádáme o zaplacení nevratné zálohy. Účastnický poplatek bude 2000–2600 Kč, podle vašich možností, a zahrnuje ubytování a stravu. V odůvodněných případech můžeme poskytnout slevu na účastnickém poplatku, prosíme uveďte v takovém případě zdůvodnění v přihlášce (možnost zejména pro mimopražské studenty). Cestovné nehradíme.

Více o Centru ekologických aktivit města Olomouc Sluňákov, kde budeme ubytování:  http://www.slunakov.cz.

30. ledna – 3. února 2013  (středa večer až neděle ráno), Ekocentrum Sluňákov, Olomouc.

Leták A4 ke stažení [JPG 2 229 kB]

Něco navíc – seminář o možnostech a bariérách přechodu na ekonomiku bez růstu a o indikátorech, které by mohly nahradit HDP

Semináři Otevřený prostor: Růst či nerůst? bude předcházet 30. ledna tamtéž jednodenní setkání se Saamahem Abdallahem z britské New Economics Foundation  o možnostech a bariérách přechodu na ekonomiku bez růstu a o indikátorech, které by mohly nahradit HDP. V případě, že máte zájem (zatím nezávazný) se semináře zúčastnit, vyznačte to prosím v přihlášce. Pošleme Vám ještě podrobnější informace. U semináře počítejte s poplatkem  500 Kč (včetně noclehu z 29. na 30. ledna) či 200 Kč (bez noclehu).

__________________________________________________________

Seminář Otevřený prostor: Růst či nerůst? organizuje Trast pro ekonomiku a společnost ve spolupráci s Ekumenickou akademií Praha, Katedrou environmentálních studií FSS MU a Centrem pro otázky životního prostředí Karlovy univerzity. Seminář podpořily Ostrovní-Elektrárny.cz. Organizaci semináře garantují Naďa Johanisová a Stanislav Kutáček. Více informací o semináři žádejte u Nikoly Fouskové (tel: 603 863 351), případně pište na: openspace@thinktank.cz  či na Trast pro ekonomiku a společnost, Dvořákova 13, 602 00 Brno.

Patnáct slonů v místnosti

Nate Hagens, bývalý víceprezident investiční sekce banky Lehman Brothers a pozdější hlavní editor serveru TheOilDrum.com, svojí přednáškou uzavřel nedávno proběhlou třídenní vídeňskou konferenci Asociace pro studium vrcholu těžby ropy a zemního plynu 2012. Nate Hagens v přednášce podává vysvětlení toho, proč jsou veškeré tzv. ekonomické zákony pomýlené, proč je současná středněproudá ekonomie postavená na hlavu a proč se takto mýlí i většina politiků a manažerů velkých firem, kterým radí právě ekonomové odchovaní touto „vědou“. Čeká na vás 15 slonů v místnosti. Pohodlně se obrňte. (Pouze anglicky, v češtině je k mání tato trojice článků: 1, 2, 3.)

Nerůstová cyklojízda jižní Evropou

Jezdíte rádi na kole? Máte o prázdninách aspoň týden čas? A zajímavá vás nerůst??

Pak určitě navštivte stránky Ecotopia Biketour – připravované cyklojízdy, která odstartuje 9. července z Barcelony, povede skrz Katalánsko, jižní Francii a Itálii, a vyvrcholí 19. září příjezdem na nerůstovou konferenci do Benátek. Podrobnosti k plánované trase, registrace a další informace viz web Ecotopie.