Diskuze: Jaké příležitosti nabízí pandemie Covid-19 pro pozitivní společenské změny?

Nadace Rosy Luxemburgové pořádá dne 25. 11. od 15 do 17 hodin on-line diskuzi „Jaké příležitosti nabízí pandemie Covid-19 pro pozitivní společenské změny?“ za účasti ekonomů a ekonomek, kritických k neoliberálním ekonomickým dogmatům, kteří přispěli svými analýzami do souhrnné publikace této nadace. S tématem nerůstu vystoupí Lucie Sovová, autorka analýzy „Nerůst: méně, jinak, lépe. Cesta z krize nevede „zpátky k
normálu“, ale k transformaci“
zmiňované publikace. Bližší informace k on-line diskuzi naleznete zde a odkaz na akci zde.

Seminář Otevřený prostor 2021: Green New Deals?

Ve dnech od 3. do 7. února 2021 proběhne ve Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory-SEVER, Horní Maršov (Krkonoše) již 15. ročník semináře typu otevřený prostor, tentokrát na téma „Grean New Deals?“. Akci pořádají Trast pro ekonomiku a společnost ve spolupráci s  Katedrou environmentálních studií FSS MU, Ekumenickou akademií, sdružením Limity jsme my a  RESET- Platformou pro sociálně-ekologickou transformaci.

Na semináři se budou diskutovat různé otázky týkající se Grean New Dealu jako např.: Evropský, americký, český… kolik těch dealů vlastně je a v čem se ne/liší? Může některý z nich být cestou k udržitelnosti a ekonomické demokracii? Nebo jde jen o další zeleně nalakovaný pokus o věčný růst? Jaký by byl ideální green new deal? V jaké podobě, v jakém měřítku? Jak udělat a realizovat green new deal zdola a nepřenechat ho korporacím? Jak spojit síly a nepropást příležitost, kterou evropská podpora green dealu představuje?

Na semináři typu otevřený prostor budou všichni účastníci zároveň i lektory a naopak. Program budou tvořit až na místě s pomocí facilitátora. Seminář je určen pro politické praktiky i teoretiky, úředníky městské, obecní i státní, starosty a zastupitele, členy i nečleny politických stran a uskupení, novináře, aktivisty a členy nevládních organizací, učitele a žáky a všechny, kdo hledají cesty ke smysluplné politice, která nezavírá oči před ekologickou krizí i rostoucí nerovností a vychází z idejí ekologické udržitelnosti, vzájemné solidarity, demokracie a humanismu. Mezi účastníky bude i Maja Hoffmann,německá akademička a aktivistka hnutí nerůstu. Tlumočení bude zajištěno.

Bližší informace a pozvánku na akci spolu s přihlašovacím formulářem naleznete na webu Trastu pro ekonomiku a společnost (zde).  Přihlašovat se můžete do 31. 12. 2020. Na webu Trastu (zde) jsou dostupné i sborníky z minulých ročníků.

Nová publikace: Nerůst: méně, jinak, lépe. Cesta z krize nevede „zpátky k normálu“, ale k transformaci

Zastoupení Nadace Rosy Luxemburgové v Praze nedávno vydalo publikaci Nerůst: méně, jinak, lépe. Cesta z krize nevede „zpátky k normálu“, ale k transformaci, jejíž autorkou je Lucie Sovová, výzkumnice, pedagožka, novinářka a aktivistka, absolventka environmentálních studií na Masarykově univerzitě v Brně a doktorandka tamtéž i na univerzitě v nizozemském Wageningen.

Analýza jednak popisuje problémy zviditelněné současnou koronavirovou pandemií, avšak vyplývající ze samé podstaty stávajícího uspořádání společnosti, především z dlouhodobě environmentálně a sociálně neudržitelné ekonomiky orientované na zisk. Dále práce představuje řešení navrhovaná nerůstovými teoretiky a aktivisty ve světě, české nerůstové hnutí a řadu iniciativ, které se v Česku k nerůstu přímo hlásí, nebo s jeho principy souzní (např. v oblasti produkce a spotřeby potravin). Uvádí i příklady společenské infrastruktury (veřejné, dostupné a (relativně) kvalitní zdravotnictví a školství) a zárodky dobré praxe ve stávajícím sociálním systému.

Autorka ve své práci vysvětluje, že „…nerůstové hnutí není a priori zaměřené na snižování HDP. Snížení spotřeby surovin a energií je nezbytné z hlediska environmentální udržitelnosti ekonomiky. Mimo to jde ale především o přehodnocení toho, co skutečně potřebujeme ke spokojenému životu, a jak tyto potřeby můžeme zabezpečit pro všechny členy společnosti. Pokud zastánci nerůstu hovoří o „zmenšení“ ekonomiky, druhým dechem dodávají, že tento proces musí proběhnout demokratickým a sociálně spravedlivým způsobem. Vedle vědomí ekologických mezí je myšlenka nerůstu silně ukotvená v idejích sociální spravedlivosti, post-rozvoje a feminismu. Tyto přístupy spojuje citlivost vůči stávajícím nerovnostem a vědomí toho, že ekonomické, environmentální a další krize nedopadají na všechny stejnou měrou….“

Studii L. Sovové si můžete přečíst zde. Je součástí série analýz ekonomů a ekonomek z Česka, Slovenska a Maďarska, kritických k neoliberálním ekonomickým dogmatům, kteří představují svůj pohled na aktuální stav ekonomiky, hrozby i příležitosti.

Otevřený dopis – Nerůst: Nové kořeny pro ekonomiku

Dne 13. 5. 2020 byl zveřejněný otevřený dopis podepsaný více než tisícovkou expertů a expertek z celého světa, kteří požadují, abychom se rozloučili se svojí závislostí na hospodářském růstu a zamezili tak další krizi.

Nerůst: Nové kořeny pro ekonomiku

Jak si představujeme budoucnost po koronavirové krizi

Koronavirová pandemie už stála nespočet životů a její budoucí vývoj je nejistý. Zatímco ti, kdo v první linii zdravotnictví a základních sociálních služeb bojují proti šíření viru, pečují o nemocné a zajišťují nezbytné činnosti, značná část ekonomiky se zastavila. Tato situace je pro mnoho lidí ochromující a obtížná a vytváří strach a obavy o naše nejbližší a o komunity, jichž jsme součástí. Je to ale i chvíle pro společné předkládání nových představ.

Celý příspěvek

Nový dokumentární film Fairytales of Growth

Nedávno zveřejněný film Fairytales Of Growth (Pohádky o růstu) o klimatické změně, nerůstu a systémové změně se na klimatickou krizi dívá z historické perspektivy kolonialismu a růstu, zpochybňuje diskurz zeleného růstu a na tomto pozadí vysvětluje nerůst i ekologickou spravedlnost. V dokumentu vystupují známé postavy nerůstového hnutí jako je Giorgos Kallis nebo mladé ekologické aktivistky včetně Grety Thurnberg.

Dokument můžete zhlédnout zdarma on-line zde: https://youtu.be/dQ4cpOKmde8.

Pohled nerůstu na koronovirovou krizi – redakce degrowth.info

Komentář redakce degrowth.info zveřejněný 19. 3. 2020

Nerůst je zastáncem všeobecného zpomalení a významného snížení emisí, bez pandemie a strádání společnosti.

Koronavirus (resp. onemocnění Covid-19) je příčinou dramatických změn napříč světem, úmrtí nejzranitelnějších lidí, uzavření hranic, zhroucení finančních trhů, zákazů vycházení a kontrol skupinových setkání a daleko ničivějších dopadů. Navzdory postřehům o snížení znečištění a emisí, náhlé, neplánované a chaotické zmenšení společenské a hospodářské činnosti následkem Covid-19 rozhodně není nerůst. Je to spíše příklad toho, proč nerůst potřebujeme; poukazuje na neudržitelnost a křehkost našeho současného způsobu života. Odezva na Covid-19 také ukázala, že nerůst je možný, protože společnost (a stát) v reakci na vážnější krizi prokázala schopnost dramaticky změnit svůj běžný způsob fungování.

Tento článek detailněji promýšlí tyto tři body: krize způsobená Covid-19 není nerůst, jak Covid-19 ukazuje potřebu nerůstu a proč Covid-19 ukazuje potenciál pro transformaci společnosti směrem k nerůstové budoucnosti.

Celý příspěvek

Konference k nerůstu – Vienna 2020 – ONLINE

Ve dnech 29. 5.  – 1. 6. 2020 se uskuteční konference Degrowth Vienna 2020 s podnázvem Strategie pro socio-ekologickou transformaci, z důvodů koronoviové pandemie se uskuteční on-line. Akce má za cíl poskytnout prostor pro výměnu, reflexi a tvorbu strategií mezi akademiky, lidmi z praxe, umělci a aktivisty i konkrétní výstupy pro nerůstové hnutí i výzkum. Pořadatelé nyní zvažují vhodný on-line formát pro zachování co nejvíce z původně plánovaného obsahu. Aktuální informace ke konferenci Degrowth Vienna 2020 sledujte zde. Tato konference je zároveň doplňkem mezinárodní konference k nerůstu původně plánované na letošní září, s ohledem na současnou situaci nicméně nejspíše odložené na rok 2021.

Pozvánka na diskuzi Klimatická změna a ekonomický (ne) růst

Diskuse na téma „Klimatická změna a ekonomický (ne) růst“ proběhne v Brně v Malém sále Břetislava Bakaly (Žerotínovo nám. 6), ve středu 13. listopadu 2019 v 17 hodin.

Vladimír Špidla (bývalý premiér ČR, nyní ředitel Masarykovy demokratické akademie), Naďa Johanisová (ekologická ekonomka, Trast pro ekonomiku a společnost), Áron Tkadleček  (klimatický aktivista, hnutí Limity jsme my) a Eva Fraňková (ekologická ekonomka, Masarykova Univerzita) budou diskutovat nad otázkami:  K čemu je a není dobrý ekonomický růst?  Jak souvisí s klimatickou změnou? Co je nerůst a máme o něj usilovat? A co je environmentální spravedlnost? ale i nad dalšími otázkami, které jim položí publikum.  Diskusi bude moderovat Martin Škabraha, filosof a publicista z Univerzity Palackého v Olomouci. Vstup volný, drobné občerstvení zajištěno. Bližší informace naleznete zde.

 

Rozhovor s N. Johanisovou: Musíme se vymanit z diktatury růstu

Rozhovor s N. Johanisovou zveřejněný 25. 2. 2019 na euro.cz

Ekonomka na Katedře environmentálních studií na Masarykově univerzitě Naďa Johanisová se zabývá tématem nerůstové ekonomiky. Loni připojila svůj podpis pod otevřený dopis dvou stovek evropských akademiků, kteří žádají politiky Evropské unie, aby se úspěšnost ekonomik přestala měřit pouze růstovými indikátory. Tvrdí však, že u českých politiků je teorie nerůstu zakázané téma. Celý příspěvek