Expertní diskuze „Ekonomický růst vs. klimatická změna“, 10. 3.

Ve středu 10. 3. (19 – 20:30) proběhne on-line diskuze s Helgou Kromp-Kolba, rakouskou výzkumnicí věnující se klimatické změně, a s Peterem Victorem, kanadským ekologickým ekonomem. Akci pořádají Letní univerzita Alternative Economic and Monetary Systems a Academy for the Common Good. Bližší informace vč. přihlašování a možnosti posílat dotazy předem naleznete zde.

Obsese růstem v novém územním plánu Brna

V článku „Brněnský územní plán: S jídlem roste chuť a s hamižností rozvojové lokality“ zveřejněném 15. února 2021 v Kulturních novinách (zde) a Deníku Referendum (zde) jeho autoři Naďa Johanisová a Mojmír Vlašín zpochybňují nezbytnost růstu města za každou cenu pro zajištění kvality života jeho obyvatel. Tu naopak spoluurčují zeleň i zahradničení ve městě, kromě svých dalších přínosů, a je proto třeba, aby úředníci i architekti brali námitky ochránců přírody, advokátů zeleně a obhájců zahrádkářských osad vážně.

Ekologický ekonom Tadeáš Žďárský o nerůstu jakožto řešení současných krizí

Tadeáš Žďárský, student environmentálních studií na Masarykově univerzitě a lektor nerůstu pro organizaci NaZemi, v uplynulých dnech představil koncept nerůstu v několika médiích:

  • V pořadu Vize z krize Českého rozhlasu Plus: „Vize nerůstu. Růst totiž znamená, že planeta je na pokraji kolapsu“, k poslechu zde.
  • Ve slovenském televizním pořadu Startitup: „V rámci kapitalismu klimatickú krízu nevyriešime. Potrebujeme nerastovú ekonomiku“, ke shlédnutí zde.
  • V on-line deníku A2larm: „Evropa si musí vybrat: kapitalismus, nebo nerůst? Přerozdělení bohatství je kontroverzní, ale nutné“, k přečtení zde.

Diskuze: Jaké příležitosti nabízí pandemie Covid-19 pro pozitivní společenské změny?

Nadace Rosy Luxemburgové pořádá dne 25. 11. od 15 do 17 hodin on-line diskuzi „Jaké příležitosti nabízí pandemie Covid-19 pro pozitivní společenské změny?“ za účasti ekonomů a ekonomek, kritických k neoliberálním ekonomickým dogmatům, kteří přispěli svými analýzami do souhrnné publikace této nadace. S tématem nerůstu vystoupí Lucie Sovová, autorka analýzy „Nerůst: méně, jinak, lépe. Cesta z krize nevede „zpátky k
normálu“, ale k transformaci“
zmiňované publikace. Bližší informace k on-line diskuzi naleznete zde a odkaz na akci zde.

Seminář Otevřený prostor 2021: Green New Deals?

Ve dnech od 3. do 7. února 2021 proběhne ve Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory-SEVER, Horní Maršov (Krkonoše) již 15. ročník semináře typu otevřený prostor, tentokrát na téma „Grean New Deals?“. Akci pořádají Trast pro ekonomiku a společnost ve spolupráci s  Katedrou environmentálních studií FSS MU, Ekumenickou akademií, sdružením Limity jsme my a  RESET- Platformou pro sociálně-ekologickou transformaci.

Na semináři se budou diskutovat různé otázky týkající se Grean New Dealu jako např.: Evropský, americký, český… kolik těch dealů vlastně je a v čem se ne/liší? Může některý z nich být cestou k udržitelnosti a ekonomické demokracii? Nebo jde jen o další zeleně nalakovaný pokus o věčný růst? Jaký by byl ideální green new deal? V jaké podobě, v jakém měřítku? Jak udělat a realizovat green new deal zdola a nepřenechat ho korporacím? Jak spojit síly a nepropást příležitost, kterou evropská podpora green dealu představuje?

Na semináři typu otevřený prostor budou všichni účastníci zároveň i lektory a naopak. Program budou tvořit až na místě s pomocí facilitátora. Seminář je určen pro politické praktiky i teoretiky, úředníky městské, obecní i státní, starosty a zastupitele, členy i nečleny politických stran a uskupení, novináře, aktivisty a členy nevládních organizací, učitele a žáky a všechny, kdo hledají cesty ke smysluplné politice, která nezavírá oči před ekologickou krizí i rostoucí nerovností a vychází z idejí ekologické udržitelnosti, vzájemné solidarity, demokracie a humanismu. Mezi účastníky bude i Maja Hoffmann,německá akademička a aktivistka hnutí nerůstu. Tlumočení bude zajištěno.

Bližší informace a pozvánku na akci spolu s přihlašovacím formulářem naleznete na webu Trastu pro ekonomiku a společnost (zde).  Přihlašovat se můžete do 31. 12. 2020. Na webu Trastu (zde) jsou dostupné i sborníky z minulých ročníků.

Nová publikace: Nerůst: méně, jinak, lépe. Cesta z krize nevede „zpátky k normálu“, ale k transformaci

Zastoupení Nadace Rosy Luxemburgové v Praze nedávno vydalo publikaci Nerůst: méně, jinak, lépe. Cesta z krize nevede „zpátky k normálu“, ale k transformaci, jejíž autorkou je Lucie Sovová, výzkumnice, pedagožka, novinářka a aktivistka, absolventka environmentálních studií na Masarykově univerzitě v Brně a doktorandka tamtéž i na univerzitě v nizozemském Wageningen.

Analýza jednak popisuje problémy zviditelněné současnou koronavirovou pandemií, avšak vyplývající ze samé podstaty stávajícího uspořádání společnosti, především z dlouhodobě environmentálně a sociálně neudržitelné ekonomiky orientované na zisk. Dále práce představuje řešení navrhovaná nerůstovými teoretiky a aktivisty ve světě, české nerůstové hnutí a řadu iniciativ, které se v Česku k nerůstu přímo hlásí, nebo s jeho principy souzní (např. v oblasti produkce a spotřeby potravin). Uvádí i příklady společenské infrastruktury (veřejné, dostupné a (relativně) kvalitní zdravotnictví a školství) a zárodky dobré praxe ve stávajícím sociálním systému.

Autorka ve své práci vysvětluje, že „…nerůstové hnutí není a priori zaměřené na snižování HDP. Snížení spotřeby surovin a energií je nezbytné z hlediska environmentální udržitelnosti ekonomiky. Mimo to jde ale především o přehodnocení toho, co skutečně potřebujeme ke spokojenému životu, a jak tyto potřeby můžeme zabezpečit pro všechny členy společnosti. Pokud zastánci nerůstu hovoří o „zmenšení“ ekonomiky, druhým dechem dodávají, že tento proces musí proběhnout demokratickým a sociálně spravedlivým způsobem. Vedle vědomí ekologických mezí je myšlenka nerůstu silně ukotvená v idejích sociální spravedlivosti, post-rozvoje a feminismu. Tyto přístupy spojuje citlivost vůči stávajícím nerovnostem a vědomí toho, že ekonomické, environmentální a další krize nedopadají na všechny stejnou měrou….“

Studii L. Sovové si můžete přečíst zde. Je součástí série analýz ekonomů a ekonomek z Česka, Slovenska a Maďarska, kritických k neoliberálním ekonomickým dogmatům, kteří představují svůj pohled na aktuální stav ekonomiky, hrozby i příležitosti.

Otevřený dopis – Nerůst: Nové kořeny pro ekonomiku

Dne 13. 5. 2020 byl zveřejněný otevřený dopis podepsaný více než tisícovkou expertů a expertek z celého světa, kteří požadují, abychom se rozloučili se svojí závislostí na hospodářském růstu a zamezili tak další krizi.

Nerůst: Nové kořeny pro ekonomiku

Jak si představujeme budoucnost po koronavirové krizi

Koronavirová pandemie už stála nespočet životů a její budoucí vývoj je nejistý. Zatímco ti, kdo v první linii zdravotnictví a základních sociálních služeb bojují proti šíření viru, pečují o nemocné a zajišťují nezbytné činnosti, značná část ekonomiky se zastavila. Tato situace je pro mnoho lidí ochromující a obtížná a vytváří strach a obavy o naše nejbližší a o komunity, jichž jsme součástí. Je to ale i chvíle pro společné předkládání nových představ.

Celý příspěvek

Nový dokumentární film Fairytales of Growth

Nedávno zveřejněný film Fairytales Of Growth (Pohádky o růstu) o klimatické změně, nerůstu a systémové změně se na klimatickou krizi dívá z historické perspektivy kolonialismu a růstu, zpochybňuje diskurz zeleného růstu a na tomto pozadí vysvětluje nerůst i ekologickou spravedlnost. V dokumentu vystupují známé postavy nerůstového hnutí jako je Giorgos Kallis nebo mladé ekologické aktivistky včetně Grety Thurnberg.

Dokument můžete zhlédnout zdarma on-line zde: https://youtu.be/dQ4cpOKmde8.

Pohled nerůstu na koronovirovou krizi – redakce degrowth.info

Komentář redakce degrowth.info zveřejněný 19. 3. 2020

Nerůst je zastáncem všeobecného zpomalení a významného snížení emisí, bez pandemie a strádání společnosti.

Koronavirus (resp. onemocnění Covid-19) je příčinou dramatických změn napříč světem, úmrtí nejzranitelnějších lidí, uzavření hranic, zhroucení finančních trhů, zákazů vycházení a kontrol skupinových setkání a daleko ničivějších dopadů. Navzdory postřehům o snížení znečištění a emisí, náhlé, neplánované a chaotické zmenšení společenské a hospodářské činnosti následkem Covid-19 rozhodně není nerůst. Je to spíše příklad toho, proč nerůst potřebujeme; poukazuje na neudržitelnost a křehkost našeho současného způsobu života. Odezva na Covid-19 také ukázala, že nerůst je možný, protože společnost (a stát) v reakci na vážnější krizi prokázala schopnost dramaticky změnit svůj běžný způsob fungování.

Tento článek detailněji promýšlí tyto tři body: krize způsobená Covid-19 není nerůst, jak Covid-19 ukazuje potřebu nerůstu a proč Covid-19 ukazuje potenciál pro transformaci společnosti směrem k nerůstové budoucnosti.

Celý příspěvek